tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
a frontal wedgie; camel toe
Ew! Gross! Mrs. D totally has a calipso going on!
viết bởi lotuspanda 15 Tháng ba, 2008