tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A gutter stalking hood rat. She goes around the shitty projects fucking anything that breathes.
That chick is such a calisalvation
viết bởi Weakleg 15 Tháng mười hai, 2010