tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to indicate that something is a blatant lie, and obvious falsehood.
I'm gonna have to call crap on ya there, Mr. President.
viết bởi JJonez 31 Tháng bảy, 2006