Top Definition
In poker, a player who often calls but seldom raises -- making him impossible to bluff but easy to beat with good cards.
"George is a calling station, so don't try to get him off his cards unless you have at least top pair."
viết bởi Coell 12 Tháng năm, 2005
Used in poker, a person who calls any bet regardless of the strength of his/her hand
"Rigel's such a calling station, he called an all in with 2-6 off bottom pair"

"lol what a fish"
viết bởi uniug 28 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×