tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
What tyler says
Miranda: "Im so worried! im not gonna finish this project! AHH!!"
Tyler: "CALM YOUR HORSES
viết bởi tylersexypants 13 Tháng một, 2012