tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
to decribe arabian ppl. a jocky is someone who rides a horse but arabian people ride camels.
that camel jocky in that 711 tried to rip me off.
viết bởi joethe shit ragman 09 Tháng chín, 2006
 
2.
An Arabian guy, also referred to as sand nigger, A rag head
Osama Bin Laden is a camel jocky
viết bởi Card1 10 Tháng bảy, 2008