a cameledgie is a compound word describing the instance of a woman displaying both a camel toe] and a wedgie].
'That's disgusting; those shorts give her a cameledgie.'

'I can see her cameledgie when she stands close to me.'
#camel toe #wedgie #ass #cunt #vulva
viết bởi crass1642 17 Tháng mười một, 2013
Top Definition
A cameledgie is a compound word describing the instance of a woman displaying both a camel toe] and a wedgie].
'Through those shorts you can see she has a cameledgie.'
#camel toe #wedgie #ass #vulva #vagina
viết bởi crass1642 17 Tháng mười một, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×