a cameledgie is a compound word describing the instance of a woman displaying both a camel toe] and a wedgie].
'That's disgusting; those shorts give her a cameledgie.'

'I can see her cameledgie when she stands close to me.'
viết bởi crass1642 17 Tháng mười một, 2013
Top Definition
A cameledgie is a compound word describing the instance of a woman displaying both a camel toe] and a wedgie].
'Through those shorts you can see she has a cameledgie.'
viết bởi crass1642 17 Tháng mười một, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×