tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
1. A massive homosexual. Also known as a fag.
2. Short and exrtremely cocky.
3. Talking a lot of shit
Damn look at that Cameron Honda, he thinks he's tough shit.
viết bởi Alex 27 Tháng hai, 2005