tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a dope jew camp. where all da shit go done.
i go to camp hess kramer to have fun yo
viết bởi madythehippie 24 Tháng tám, 2008