Top Definition
A vulger slang term for the female sex organ.
We don't talk about the "campus" around boys Ortega. It's not something sisters do.
viết bởi Brock Heron 17 Tháng mười, 2007
a piece of crap, or something that always breaks.
That heaters such a campu!
viết bởi grappler89 03 Tháng ba, 2005
Campusing is a move in rock climbing in which no feet are used.
Did you see how strong that big dude was?! He campused that entire overhang!
viết bởi skk 08 Tháng mười, 2006
a piece of crap,or something that is always broken. Used after something doesn't work.
That heaters a campu.
The lights shut off! Campu!
viết bởi grappler89 03 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×