tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
canned chips, such as pringles
YOU!*point*, fetch me some can chips from the food machine!
viết bởi Hearse 28 Tháng tám, 2006