Someone who likes getting seriously drunk, aka "caned"
She was out on the lash again last night, she's a total caner
viết bởi PeterM60 07 Tháng chín, 2007
Top Definition
A heavy smoker of marijuana.
Tom loves his skunk - he's a complete caner.
viết bởi Dan Fox 19 Tháng sáu, 2003
cause of anything bad in life. blame it on the caner! awesome people will fight the caner, like superheroes.
joe: yeah man, im sick again
tim: the caner got you hey
joe: sure did. need to get my battle on and fight this caner
tim: lets join forces.

---
beck: WHEN will my prince charming get here?
kate: when the caner stops getting in his way
beck: stupid caner
viết bởi ilikebutterflies 25 Tháng mười, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×