tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Retard for camera
Aka idiots who dont know how to use T9

Hey dog bring your canese tonight cause some slammin bitches and I want pics.
viết bởi Granttttt 30 Tháng chín, 2006

Words related to canese

camera fagbag pics retard shawn feldmen