tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A disease that inhibits you to tell a lie.
Dude, I've got a major case of cantlieitis today. I couldn't think of an excuse for not doing my homework.
viết bởi HeatherHeadrush 03 Tháng chín, 2011