tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A very deep cut v-neck t-shirt on a male.
Look at that yuppie with his chest pubes poking out of his capital V neck shirt.
viết bởi MellowYellow103 01 Tháng tư, 2011