tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the capitol city of a country
Bitch I will tippytie yo capitown ho!!
viết bởi bro.man 19 Tháng năm, 2003