tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a derogatory term for a person who is terrible at golf and has a really messy car
don't be such a capknob
viết bởi moshe yehuda 21 Tháng sáu, 2010