tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the process of copping
"yo! dem Jordans are CAPPOSTATUS!"
viết bởi Cappo 15 Tháng mười hai, 2003