tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
morbid dread of catching cancer.
Keep carcinophobia out of your mind. You have just a tumour.
viết bởi uttam maharjan 14 Tháng bảy, 2010