Top Definition
A man who receives more Christmas or birthday cards is angrily labelled this by his jealous, childish wife.
Flared-nostrilled jealous, childish wife: "Someone's become a cardaholic!"
#second-wife syndrome #third-wife syndrome #card-starved #extra-card-cockiness #greetings-card envy
viết bởi Gruzzo 20 Tháng bảy, 2006
A name given to the husband of a housewife thats pissed off by the fact that her husband got a birthday card from his son and grandson but she only got one from the husbands son. She will walk up the husband in the kitchen and yell to him; SOMEONE´S BECOME A CARDAHOLIC!!!!
MY DAD: Here dad, A card from me and a card from Alex. And a card from me for you Thurza.
THURZA(to Grandad Peter): SOMEONE´S BECOME A CARDAHOLIC!!!!
#cardaholic #housewife #thurza #birthday #card
viết bởi Ednatoast Jeeganflipperwick 26 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×