Top Definition
A man who receives more Christmas or birthday cards is angrily labelled this by his jealous, childish wife.
Flared-nostrilled jealous, childish wife: "Someone's become a cardaholic!"
viết bởi Gruzzo 20 Tháng bảy, 2006
A name given to the husband of a housewife thats pissed off by the fact that her husband got a birthday card from his son and grandson but she only got one from the husbands son. She will walk up the husband in the kitchen and yell to him; SOMEONE´S BECOME A CARDAHOLIC!!!!
MY DAD: Here dad, A card from me and a card from Alex. And a card from me for you Thurza.
THURZA(to Grandad Peter): SOMEONE´S BECOME A CARDAHOLIC!!!!
viết bởi Ednatoast Jeeganflipperwick 26 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×