tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a small, powerful girl who sings and dances a lot.
carlye alain sings and dances a lot.
viết bởi uhyourmom7 26 Tháng sáu, 2008

Words related to carlye alain

carlye powerfull sings and dances small