tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
someone that eats pussy
i am a carpet eater
viết bởi Jesus 06 Tháng sáu, 2003
 
2.
someone who eats vagina.
What a carpet eater

Etymology: from the latin term "Carpe Diem"
viết bởi Soldier_Guy_GG 02 Tháng tư, 2009
 
3.
carpet eater means Hitler.
Man Hitler got so stressed out waiting for Stalins reply he started eating the carpet, wot a carpet eater.
viết bởi Ballhead Smith 04 Tháng mười hai, 2003