Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
When a man performs anal sex on a woman.
"I'm gonna carve up some butt steak tonight."
viết bởi Rickyy 25 Tháng tám, 2007
2 4

Words related to carve up some butt steak:

anal anal sex bunghole boogie butt darts taking the hershey highway