tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a dancing group who can kill er dance and dey all got dreads
ayo did u c cash camp crank dat yank
viết bởi timothy allen 29 Tháng chín, 2007