tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who is very light skinned
Hey look that guy looks like Casper the ghost, he needs a tan
viết bởi John Jon jimmy pie 24 Tháng mười một, 2013