tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
exploding your mannly liquids
honey im about to caspoodle over the tv mag
viết bởi mitchel bailey 04 Tháng năm, 2005