tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. an amazing person
2. another word for cool
woah, that girl is so cassachu
viết bởi chucky norrisy 28 Tháng một, 2009

Words related to cassachu

cool girl hawt sweet