tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
some one who is very slow
a very very retared man 'cassadi
viết bởi coleman85 13 Tháng mười, 2010