tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
a mentl quine fae the elgin crew, lol
prpr mental lyk
ill throw a brick at ya lyk
viết bởi ubaleet6 09 Tháng tư, 2005