tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Black and White furry cat that is pretty cool and hates Katie.
Catsby just bit Mommy.
viết bởi LuvDemTreats4 03 Tháng bảy, 2014