Top Definition
Star of sega game Zero Wing usaly has all your base and gives you no chace to survive but gives you time
Catz: all your base are belong to us
Catz:you have no chance to survive make your time
viết bởi WhiteDragon 22 Tháng tư, 2005
the star of a badly translated videogame that came out about 10 years ago. Launched a new era of "all your base are belong to us"
Greetings Gentleman. All your base are belong to us. You have no chance to survive. Make your time. Ha ha ha.
viết bởi Goran Grbic 06 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×