Top Definition
1.slang for because
2.the word someone types when they're too lazy to write because.
Person one "why did you do that?"
Person two "just cause"
viết bởi hookahhunny 14 Tháng chín, 2008
Conj. Slang. Variant of "because."
I did it 'cause I felt like doing it.
viết bởi Moriarty 15 Tháng mười, 2003
The short form of bcause, which is a short form of because. Can be shortened further to cuz. Pretty soon it will just be cz.
he'll yell at me 'cause i wasn't there.
viết bởi gothicvamppunk 13 Tháng mười, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×