Top Definition
1.slang for because
2.the word someone types when they're too lazy to write because.
Person one "why did you do that?"
Person two "just cause"
#cause #because #lazy #slang #type
viết bởi hookahhunny 14 Tháng chín, 2008
Conj. Slang. Variant of "because."
I did it 'cause I felt like doing it.
viết bởi Moriarty 15 Tháng mười, 2003
The short form of bcause, which is a short form of because. Can be shortened further to cuz. Pretty soon it will just be cz.
he'll yell at me 'cause i wasn't there.
#cuz #because #bcuz #bcause #b'cause
viết bởi gothicvamppunk 13 Tháng mười, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×