tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a penis
she cud sucka mah cawq any day!
viết bởi hurley 17 Tháng tám, 2003

Words related to cawq

philadelphia big hairy monkey sucks