tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
pussy..
a curse word.
ceebai! i'll get u for that!
viết bởi Vengeance Seeker 28 Tháng ba, 2008

Words related to ceebai

curse fuck lancau pussy shit