tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
gross and saggy
kate boggs has a cellulitey butt
viết bởi badass89098 09 Tháng năm, 2010