tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The center of dialation sucks.
you find the center of dialation in crappy homework Dayna!
viết bởi bluh$ 19 Tháng một, 2004