tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Hit between the eyes.
viết bởi Wulf 01 Tháng mười một, 2003