tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
a miniscule amount of something
dude, you beat me by a centipube
viết bởi tony 24 Tháng chín, 2004