tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The way that marcos says True
Yes Marcos, it is cha-rue if you drop the treo it will break!
viết bởi Timmay 29 Tháng sáu, 2004