tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
complementary items.
pizza nova fucked up our last order... they better give us some chachskies
viết bởi mattarats 12 Tháng hai, 2008