tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
fresh cool
Yo, those shoes look chachu!
viết bởi dandy246 12 Tháng bảy, 2009
85 9

Words related to chachu

cool dope fresh nice sick