tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A crazy long haired girl with a noncomplacent attitude.
"Watch out, run, its a chacolate."
viết bởi Kinmen 16 Tháng tư, 2010