tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the butting of someone. often done by the people of Chadderton.
what are you doing you big gay boy. do you want me to chaddy one bomb you.
viết bởi jonathanpizarro 25 Tháng mười, 2007