tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
This is a urban name of ganja.
Have you got any chadel !?
viết bởi widah 09 Tháng mười, 2006

Words related to chadel

weed bud joint koz longuzuk marihuana pot sas smoke