tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
someone who chain smokes
"oi helen bra, wanna go for another one?"
"beth you bloody chainie...okay"
viết bởi imagunnakissyou 04 Tháng năm, 2007