tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The hottest girl alive.
Holy shit, thats chainsawbarbie-esque
viết bởi Anonymous 11 Tháng ba, 2003