tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A hamburger patty sandwiched between two waffles.
Dude, Dileepa's chileepas are so fucking tasty.
viết bởi Poonis-V 26 Tháng năm, 2003