tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a sexually transmitted disease which often makes you hook to the left
oh crap i got chales disease last night
viết bởi spencerpray 11 Tháng mười một, 2010