tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
chill out, calm down, or relax.
chalex man or gheeze man you need to chalex
viết bởi alex feinberg 15 Tháng hai, 2005