tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Chicken and alfredo in one word.
I'm hungry, make me some chalfredo!
viết bởi orange0809 25 Tháng sáu, 2009